2006-2011

2011/05: Om avgrensning av arbeidsgivers styringsrett på grunn av arbeidstakers personvern

Om avgrensning av arbeidsgivers styringsrett på grunn av arbeidstakers personvern - en gjennomgang av norsk rettspraksis

2010/05: Kunnskapsbehov om juridiske spørsmål i elektronisk forvaltning

Kunnskapsbehov om juridiske spørsmål i elektronisk forvaltning - Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i offentlig forvaltning

2009/05: Anvendelse av straffeloven § 343 hvor det handles mot et konvensjonsstridig ytringsforbud fastlagt ved midlertidig forføyning

Anvendelse av straffeloven § 343 hvor det handles mot et konvensjonsstridig ytringsforbud fastlagt ved midlertidig forføyning

2009/01: Åpen programvare

Åpen programvare - noen rettslige problemstillinger

2008/07: Vern av tekniske beskyttelsessystemer etter åndsverkslovens § 53a

Vern av tekniske beskyttelsessystemer etter åndsverkslovens § 53a

2008/06: Grunnloven § 100 (4) som hinder for bruk av midlertidige forføyninger mot ytringer

Grunnloven § 100 (4) som hinder for bruk av midlertidige forføyninger mot ytringer - med spesielt fokus på forestående, antatte opphavsrettskrenkelser

2008/04: IT-støtte for arbeid med lovsaker

IT-støtte for arbeid med lovsaker

2007/04: Privacy & identity management

Privacy & identity management - Data protection issues in relation to networked organisations utilizing identity management systems

2007/03: Personvern og transportsikkerhet

Personvern og transportsikkerhet - Personvernmessige spørsmål knyttet til tiltak for å sikre transportmidler mot fiendtlige anslag

2007/02: Zeblex H06: Tre avhandlinger om fildeling, IT-sikkerhet og e-postkontroll

Ida Otterstad , René Stub-Christiansen og Cecilie Wille Søvik

Ida Otterstad - Fildeling og privatkopiering

René Stub-Christiansen - NorCERT: rettslig grunnlag, organisering, ansvarsforhold og regler for metodebruk

Cecilie Wille Søvik - Kontroll av ansattes e-post

2007/01: Kontraktsregulering av domstolens kompetanse ved elektronisk handel

Vebjørn Krag Iversen

Kontraktsregulering av domstolens kompetanse ved elektronisk handel - kometansemuligheter og -begrensninger i Brüsselforordningen (nr. 44/2001) artiklene 5.1 og 23 - avtaler om verneting og oppfyllelsessted

2006/06: Lover - fra kunngjøring til hyperstrukturer: to avhandlinger

Per Marius Slagsvold - Kunngjøringens betydning for lovers rettskraft

Kirill Miazine - Rettskilder og hyperstrukturer: Om alternative grensesnitt til rettslige informasjonssystemer

2006/05: Retten til eget bilde

Retten til eget bilde - En redegjørelse, vurdering og sammenligning av den avbildedes rettsvern etter åndsverkloven § 45c, straffeloven § 390 og personopplysningsloven

2006/04: Legal, privacy and security issues in information technology vol. 2

Legal, privacy and security issues in information technology vol. 2 - The first international conference on legal, privacy and security issues in IT - Hamburg, Germany April 30- May 2, 2006 - Proceedings

2006/03: Legal, privacy and security issues in information technology vol. 1

Legal, privacy and security issues in information technology vol. 1 - The first international conference on legal, privacy and security issues in IT - Hamburg, Germany April 30- May 2, 2006 - Proceedings

2006/02: Rettslige reguleringer av informasjonssikkerhet

Rettslige reguleringer av informasjonssikkerhet -

Anti-spam legislation between privacy and commercial interest - an overview of the European Union Legislation regarding the E-mail spam

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]

Abonner på 2006-2011