2000-2005

2005/07: En analyse av rekkevidden av gjensidighetsvilkår i åpne programvarelisenser i norsk rett

En analyse av rekkevidden av gjensidighetsvilkår i åpne programvarelisenser i norsk rett

2004/03: Arbeidsgivers adgang til å kontrollere og overvåke sine ansatte

Stefan Jørstad

Arbeidsgivers adgang til å kontrollere og overvåke sine ansatte - Med hovedvekt på grunnvilkårene for behandling av personopplysninger i arbeidslivet

2004/01: Opphavsrettslige problemstillinger ved universitetene og høyskolene

Opphavsrettslige problemstillinger ved universitetene og høyskolene - innstilling fra Immaterialitetsutvalget, oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 31. januar 2000. Avgitt til Universitets- og høgskolerådet 8. oktober 2003.

2003/07: Sceneinstruktørens opphavsrettslige stilling

Sceneinstruktørens opphavsrettslige stilling

2002/11: Personopplysningsloven § 7

Personopplysningsloven § 7 - En analyse av forholdet mellom personvern og ytringsfrihet slik det er uttrykt i personopplysningsloven § 7

2002/06: Overføring av personopplysninger til tredjeland

Overføring av personopplysninger til tredjeland - Kravet til tilstrekkelig beskyttelse etter EU-direktivet om personvern art. 25

2002/04: Utøvende kunstneres direkteoverføringer på internett

Irina Eidsvold Tøien

Utøvende kunstneres direkteoverføringer på internett - med hovedvekt på kringkastingsbegrepet

2002/03: Arbeidstakeroppfinnelser ved universiteter og høyskoler

Arbeidstakeroppfinnelser ved universiteter og høyskoler - innstilling fra et utvalg oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 31 januar 2000. Avgitt til Universistets- og høgskolerådet i oktober 2001.

2002/01: Koblingshandel og forholdet til fysisk og teknologisk integrasjon i relasjon til EØS-avtalens art. 54 (D)

Koblingshandel og forholdet til fysisk og teknologisk integrasjon i relasjon til EØS-avtalens art. 54 (D)

2000/02: Adgangen til å benytte personopplysninger

Adgangen til å benytte personopplysninger - med vekt på det opprinnelige behandlingsformålet som begrensningsfaktor

2000/01: Klassikervernet i norsk åndsrett

Klassikervernet i norsk åndsrett

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]

Abonner på 2000-2005