1990-1999

1998/01: Fotografiske verk og fotografiske bilder, åndsverkloven § 1 og § 43a

Fotografiske verk og fotografiske bilder, åndsverkloven § 1 og § 43a - Med særlig vekt på forskjellene i det materielle vernet, fotografibegrepets innhold og grensen mellom fotografiske verk og fotografiske bilder

1997/08: Avtalelisens etter åndsverkloven § 36

Ingrid Mauritzen

Avtalelisens etter åndsverkloven § 36 - med særlig vekt på de krav som stilles til organisasjonen, jfr. § 38a

1997/04: Private pengespill på internett

Private pengespill på internett

1997/03: Rettslige spørsmål i tilknytning til oppgaveregisteret

Rettslige spørsmål i tilknytning til oppgaveregisteret

1997/01: Eksemplarfremstilling av litterære verk til privat bruk

Eksemplarfremstilling av litterære verk til privat bruk - en fremstilling av åndsverkloven § 12 første ledd anvendt på litterære verk, samt en legislativ vurdering av digital eksemplarfremstilling til privatbruk

1996/08: Fjernsynsovervåking og personvern

Finn-Øyvind H. Langfjell

Fjernsynsovervåking og personvern

1996/05: Noen sentrale rettsspørsmål ved nyere former for hjemmearbeid og arbeid utenfor arbeidsgivers øvrige virksomhet

Noen sentrale rettsspørsmål ved nyere former for hjemmearbeid og arbeid utenfor arbeidsgivers øvrige virksomhet

1996/04: Personvern og overføring av personopplysninger til utlandet

Personvern og overføring av personopplysninger til utlandet

1995/04: Personvern og straffeansvar - straffelovens § 390

Personvern og straffeansvar - straffelovens § 390

1995/02: Rettslige spørsmål i forbindelse med utvikling og bruk av standarder innen telekommunikasjon

Rettslige spørsmål i forbindelse med utvikling og bruk av standarder innen telekommunikasjon

1995/01: Rettslige konsekvenser av digitalisering : rettighetsadministrasjon og redaktøransvar i digitale nett

Rettslige konsekvenser av digitalisering : rettighetsadministrasjon og redaktøransvar i digitale nett

1994/05: EØS, media og offentlighet

Mads Andenæs , Rolf Høyer og Nils Risvand

EØS, media og offentlighet

1994/01: ΔEON '94 - Second international workshop on deontic logic in computer science

ΔEON '94 - Second international workshop on deontic logic in computer science

En rekke artikler

1993/06: Sendetidsfordeling i nærradio

Sendetidsfordeling i nærradio

1992/04: Softwarepatentet - immaterialrettens enfant terrible?

Ditlev Schwanenflügel

Softwarepatentet - immaterialrettens enfant terrible?

En redegjørelse for patenteringen av softwarerelaterede opfindelser i amerikansk og europæisk ret

1992/01: Avskrivninger av mikrodatamaskiner med tilbehør

Beate Heidenstrøm Hasseltvedt

Avskrivninger av mikrodatamaskiner med tilbehør

1991/08: Fjernovervåking og informasjonstjenester i telenett

Anne Kirsti Brække

Fjernovervåking og informasjonstjenester i telenett

1991/03: 20 år med rettsinformatikk - 20 år i forvandlingens tegn

20 år med rettsinformatikk - 20 år i forvandlingens tegn

Institutt for rettsinformatikks jubileumsseminar

1990/11: Kabelnett i Oslo-området - rettslige aspekter

Kabelnett i Oslo-området - rettslige aspekter

1990/04: Datatilsynet - 10 år som personvernets vokter

Eirik Djønne

Datatilsynet - 10 år som personvernets vokter

1990/03: Datatilsynet - årsmelding for 1989

Datatilsynets årsmelding for året 1989

1990/02: Språket i lover og annet regelverk

5 artikler

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]

Abonner på 1990-1999