1981-1989

1989/06: Rettslige aspekter ved miljøinformasjonssystem

Rettslige aspekter ved miljøinformasjonssystem

1989/02: Datatilsynets årsmelding 1988

Datatilsynets årsmelding for året 1988

1984/09: Automatisk rotlemmatisering - et lingvistisk hjelpemiddel for tekstsøking

Automatisk rotlemmatisering - et lingvistisk hjelpemiddel for tekstsøking

1984/05: Tekstsøking - teori, metoder og systemer

Tekstsøking - teori, metoder og systemer

1984/04: Datatilsynet - årsmelding 1983

Datatilsynets årsmelding for året 1983

1983/13: EDB: Mulighet og problem ved forekling av regelverk

EDB: Mulighet og problem ved forekling av regelverk

1983/11: Teleksrett og merverdiavgift på programvare: To artikler

Jøgen Hafstad og Thomas Prebensen Steen

Thomas Prebensen Steen - Teleksrett

Jørgen Hafstad - Merverdiavgift på datamaskinprogrammer; Særlig om programmer beregnet på forbrukermarkedet

1983/06: Betalingsformidling

Rettsspørsmål ved automatisering av forbrukerrettede betalingssystemer

1982/05: Datatilsynet - årsmelding 1981

Datatilsynets årsmelding for året 1981

1981/01: Et edb-system for analyse av rettslige avgjørelser

Et edb-system for analyse av rettslige avgjørelser : matematisk grunnlag - og utforming av systemet

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]

Abonner på 1981-1989