2016-2017

Samtykke til å behandle personopplysninger i offentlig forvaltning

Dag Wiese Schartum og Kjetil Wick Sætre

Gjennomgang av reglene om samtykke etter personopplysningsloven og forslag til samtykkerutine som felles IKT-komponent

Prioriteringsrekkefølge mellom de rettslige grunnlagene i personopplysningsloven §8

Elisabeth Krauss Amundsen

Prioriteringsrekkefølge mellom de rettslige grunnlagene i personopplysningsloven § 8

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]