2014-2015

2014/04 : Styring av informasjonssikkerheten i universiteter og høyskoler

Styring av informasjonssikkerheten i universiteter og høyskoler : foreløpige resultater

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]

Abonner på 2014-2015