Personvern og informasjonssikkerhet

2014/04 : Styring av informasjonssikkerheten i universiteter og høyskoler

Styring av informasjonssikkerheten i universiteter og høyskoler : foreløpige resultater

2013/01: Retten til ikke å vite

Marit Stubø

Retten til ikke å vite

2011/05: Om avgrensning av arbeidsgivers styringsrett på grunn av arbeidstakers personvern

Om avgrensning av arbeidsgivers styringsrett på grunn av arbeidstakers personvern - en gjennomgang av norsk rettspraksis

2009/05: Anvendelse av straffeloven § 343 hvor det handles mot et konvensjonsstridig ytringsforbud fastlagt ved midlertidig forføyning

Anvendelse av straffeloven § 343 hvor det handles mot et konvensjonsstridig ytringsforbud fastlagt ved midlertidig forføyning

2008/07: Vern av tekniske beskyttelsessystemer etter åndsverkslovens § 53a

Vern av tekniske beskyttelsessystemer etter åndsverkslovens § 53a

2007/04: Privacy & identity management

Privacy & identity management - Data protection issues in relation to networked organisations utilizing identity management systems

2007/03: Personvern og transportsikkerhet

Personvern og transportsikkerhet - Personvernmessige spørsmål knyttet til tiltak for å sikre transportmidler mot fiendtlige anslag

2007/02: Zeblex H06: Tre avhandlinger om fildeling, IT-sikkerhet og e-postkontroll

Ida Otterstad , René Stub-Christiansen og Cecilie Wille Søvik

Ida Otterstad - Fildeling og privatkopiering

René Stub-Christiansen - NorCERT: rettslig grunnlag, organisering, ansvarsforhold og regler for metodebruk

Cecilie Wille Søvik - Kontroll av ansattes e-post

2006/05: Retten til eget bilde

Retten til eget bilde - En redegjørelse, vurdering og sammenligning av den avbildedes rettsvern etter åndsverkloven § 45c, straffeloven § 390 og personopplysningsloven

2006/04: Legal, privacy and security issues in information technology vol. 2

Legal, privacy and security issues in information technology vol. 2 - The first international conference on legal, privacy and security issues in IT - Hamburg, Germany April 30- May 2, 2006 - Proceedings

2006/03: Legal, privacy and security issues in information technology vol. 1

Legal, privacy and security issues in information technology vol. 1 - The first international conference on legal, privacy and security issues in IT - Hamburg, Germany April 30- May 2, 2006 - Proceedings

2006/02: Rettslige reguleringer av informasjonssikkerhet

Rettslige reguleringer av informasjonssikkerhet -

2004/03: Arbeidsgivers adgang til å kontrollere og overvåke sine ansatte

Stefan Jørstad

Arbeidsgivers adgang til å kontrollere og overvåke sine ansatte - Med hovedvekt på grunnvilkårene for behandling av personopplysninger i arbeidslivet

2002/11: Personopplysningsloven § 7

Personopplysningsloven § 7 - En analyse av forholdet mellom personvern og ytringsfrihet slik det er uttrykt i personopplysningsloven § 7

2002/06: Overføring av personopplysninger til tredjeland

Overføring av personopplysninger til tredjeland - Kravet til tilstrekkelig beskyttelse etter EU-direktivet om personvern art. 25

2000/02: Adgangen til å benytte personopplysninger

Adgangen til å benytte personopplysninger - med vekt på det opprinnelige behandlingsformålet som begrensningsfaktor

1998/01: Fotografiske verk og fotografiske bilder, åndsverkloven § 1 og § 43a

Fotografiske verk og fotografiske bilder, åndsverkloven § 1 og § 43a - Med særlig vekt på forskjellene i det materielle vernet, fotografibegrepets innhold og grensen mellom fotografiske verk og fotografiske bilder

1997/03: Rettslige spørsmål i tilknytning til oppgaveregisteret

Rettslige spørsmål i tilknytning til oppgaveregisteret

1996/08: Fjernsynsovervåking og personvern

Finn-Øyvind H. Langfjell

Fjernsynsovervåking og personvern

1996/05: Noen sentrale rettsspørsmål ved nyere former for hjemmearbeid og arbeid utenfor arbeidsgivers øvrige virksomhet

Noen sentrale rettsspørsmål ved nyere former for hjemmearbeid og arbeid utenfor arbeidsgivers øvrige virksomhet

1996/04: Personvern og overføring av personopplysninger til utlandet

Personvern og overføring av personopplysninger til utlandet

1995/04: Personvern og straffeansvar - straffelovens § 390

Personvern og straffeansvar - straffelovens § 390

1990/04: Datatilsynet - 10 år som personvernets vokter

Eirik Djønne

Datatilsynet - 10 år som personvernets vokter

1990/03: Datatilsynet - årsmelding for 1989

Datatilsynets årsmelding for året 1989

1989/06: Rettslige aspekter ved miljøinformasjonssystem

Rettslige aspekter ved miljøinformasjonssystem

1989/02: Datatilsynets årsmelding 1988

Datatilsynets årsmelding for året 1988

1988/06: Datatilsynets årsmelding 1987

Datatilsynets årsmelding for året 1987

1987/05: Datatilsynet - årsmelding 1986

Datatilsynets årsmelding for året 1986

1986/05: Datatilsynet - årsmelding 1985

Datatilsynets årsmelding for året 1985

1986/03: Elektroniske spor - nye perspektiver på personvern

Elektroniske spor - nye perspektiver på personvern

1985/05: Datatilsynet - årsmelding 1984

Datatilsynets årsmelding for året 1984

1984/04: Datatilsynet - årsmelding 1983

Datatilsynets årsmelding for året 1983

1983/06: Betalingsformidling

Rettsspørsmål ved automatisering av forbrukerrettede betalingssystemer

1982/05: Datatilsynet - årsmelding 1981

Datatilsynets årsmelding for året 1981

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]

Abonner på Personvern og informasjonssikkerhet