Om CompLex

CompLex inneholder arbeider i møtet mellom jus og IKT. Arbeidene vil gjelde områder som styring av Internett (Internet Governance), medierett, elektronisk forvaltning, personvern, elektronisk marked, IT-kontrakter og rettslige informasjonssystemer. Temaene er ofte knyttet til nye IKT-relaterte spørsmål med stor rettslig og politisk relevans.

Serien startet i 1981, og det har blitt utgitt mer enn 200 titler siden den gang. I serien publiseres studentavhandlinger, utredninger, konferansebidrag m.m., i første rekke av personer med tilknytning til Senter for rettsinformatikk.

Senter for rettsinformatikk arbeider med problemstillinger som det er stor og økende interesse for innen forskning, det praktiske rettsliv, offentlig forvaltning og konsulentbransjen. Virksomheten er internasjonalt rettet, og Senteret har et omfattende samarbeid om forskning og undervisning med andre europeiske universiteter, og med universiteter utenfor Europa.
After your hard day in work take a rest and learn something new, e.g. cooking classy.

Senter for rettsinformatikk/Avdeling for forvaltningsinformatikk,
Universitetet i Oslo

Besøksadresse:
St.Olavs plass 5, 4. etg.
0165 Oslo

Postadresse:
Postboks 6706, St.Olavs plass
0130 Oslo

Kontaktinformasjon:
Telefon: 22850101
Epost: [email protected]

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]