Rettsteknologi

2008/04: IT-støtte for arbeid med lovsaker

IT-støtte for arbeid med lovsaker

2007/02: Zeblex H06: Tre avhandlinger om fildeling, IT-sikkerhet og e-postkontroll

Ida Otterstad , René Stub-Christiansen og Cecilie Wille Søvik

Ida Otterstad - Fildeling og privatkopiering

René Stub-Christiansen - NorCERT: rettslig grunnlag, organisering, ansvarsforhold og regler for metodebruk

Cecilie Wille Søvik - Kontroll av ansattes e-post

2006/06: Lover - fra kunngjøring til hyperstrukturer: to avhandlinger

Per Marius Slagsvold - Kunngjøringens betydning for lovers rettskraft

Kirill Miazine - Rettskilder og hyperstrukturer: Om alternative grensesnitt til rettslige informasjonssystemer

2006/04: Legal, privacy and security issues in information technology vol. 2

Legal, privacy and security issues in information technology vol. 2 - The first international conference on legal, privacy and security issues in IT - Hamburg, Germany April 30- May 2, 2006 - Proceedings

2006/03: Legal, privacy and security issues in information technology vol. 1

Legal, privacy and security issues in information technology vol. 1 - The first international conference on legal, privacy and security issues in IT - Hamburg, Germany April 30- May 2, 2006 - Proceedings

1997/08: Avtalelisens etter åndsverkloven § 36

Ingrid Mauritzen

Avtalelisens etter åndsverkloven § 36 - med særlig vekt på de krav som stilles til organisasjonen, jfr. § 38a

1994/01: ΔEON '94 - Second international workshop on deontic logic in computer science

ΔEON '94 - Second international workshop on deontic logic in computer science

En rekke artikler

1993/06: Sendetidsfordeling i nærradio

Sendetidsfordeling i nærradio

1992/04: Softwarepatentet - immaterialrettens enfant terrible?

Ditlev Schwanenflügel

Softwarepatentet - immaterialrettens enfant terrible?

En redegjørelse for patenteringen av softwarerelaterede opfindelser i amerikansk og europæisk ret

1992/01: Avskrivninger av mikrodatamaskiner med tilbehør

Beate Heidenstrøm Hasseltvedt

Avskrivninger av mikrodatamaskiner med tilbehør

1991/08: Fjernovervåking og informasjonstjenester i telenett

Anne Kirsti Brække

Fjernovervåking og informasjonstjenester i telenett

1991/03: 20 år med rettsinformatikk - 20 år i forvandlingens tegn

20 år med rettsinformatikk - 20 år i forvandlingens tegn

Institutt for rettsinformatikks jubileumsseminar

1990/04: Datatilsynet - 10 år som personvernets vokter

Datatilsynet - 10 år som personvernets vokter

1987/13: Effektivisering av tekstsøkesystemer

Effektivisering av tekstsøkesystemer

1987/05: Datatilsynet - årsmelding 1986

Datatilsynets årsmelding for året 1986

1986/05: Datatilsynet - årsmelding 1985

Datatilsynets årsmelding for året 1985

1984/09: Automatisk rotlemmatisering - et lingvistisk hjelpemiddel for tekstsøking

Automatisk rotlemmatisering - et lingvistisk hjelpemiddel for tekstsøking

1984/05: Tekstsøking - teori, metoder og systemer

Tekstsøking - teori, metoder og systemer

1984/04: Datatilsynet - årsmelding 1983

Datatilsynets årsmelding for året 1983

1983/13: EDB: Mulighet og problem ved forekling av regelverk

EDB: Mulighet og problem ved forekling av regelverk

1983/06: Betalingsformidling

Rettsspørsmål ved automatisering av forbrukerrettede betalingssystemer

1981/01: Et edb-system for analyse av rettslige avgjørelser

Et edb-system for analyse av rettslige avgjørelser : matematisk grunnlag - og utforming av systemet

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]

Abonner på Rettsteknologi