Opphavsrett

2009/01: Åpen programvare

Åpen programvare - noen rettslige problemstillinger

2005/07: En analyse av rekkevidden av gjensidighetsvilkår i åpne programvarelisenser i norsk rett

En analyse av rekkevidden av gjensidighetsvilkår i åpne programvarelisenser i norsk rett

2002/03: Arbeidstakeroppfinnelser ved universiteter og høyskoler

Arbeidstakeroppfinnelser ved universiteter og høyskoler - innstilling fra et utvalg oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 31 januar 2000. Avgitt til Universistets- og høgskolerådet i oktober 2001.

2000/01: Klassikervernet i norsk åndsrett

Klassikervernet i norsk åndsrett

1997/01: Eksemplarfremstilling av litterære verk til privat bruk

Eksemplarfremstilling av litterære verk til privat bruk - en fremstilling av åndsverkloven § 12 første ledd anvendt på litterære verk, samt en legislativ vurdering av digital eksemplarfremstilling til privatbruk

1985/10: Opphavrettslovens §43 ("Katalogregelen")

Opphavrettslovens §43 ("Katalogregelen")

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]

Abonner på Opphavsrett