Medierett og Internet Governance

2007/02: Zeblex H06: Tre avhandlinger om fildeling, IT-sikkerhet og e-postkontroll

Ida Otterstad , René Stub-Christiansen og Cecilie Wille Søvik

Ida Otterstad - Fildeling og privatkopiering

René Stub-Christiansen - NorCERT: rettslig grunnlag, organisering, ansvarsforhold og regler for metodebruk

Cecilie Wille Søvik - Kontroll av ansattes e-post

Anti-spam legislation between privacy and commercial interest - an overview of the European Union Legislation regarding the E-mail spam

2003/07: Sceneinstruktørens opphavsrettslige stilling

Sceneinstruktørens opphavsrettslige stilling

2002/04: Utøvende kunstneres direkteoverføringer på internett

Irina Eidsvold Tøien

Utøvende kunstneres direkteoverføringer på internett - med hovedvekt på kringkastingsbegrepet

1997/04: Private pengespill på internett

Private pengespill på internett

1995/02: Rettslige spørsmål i forbindelse med utvikling og bruk av standarder innen telekommunikasjon

Rettslige spørsmål i forbindelse med utvikling og bruk av standarder innen telekommunikasjon

1995/01: Rettslige konsekvenser av digitalisering : rettighetsadministrasjon og redaktøransvar i digitale nett

Rettslige konsekvenser av digitalisering : rettighetsadministrasjon og redaktøransvar i digitale nett

1994/08: Videogram på forespørsel

Videogram på forespørsel

1994/05: EØS, media og offentlighet

Mads Andenæs , Rolf Høyer og Nils Risvand

EØS, media og offentlighet

1993/06: Sendetidsfordeling i nærradio

Sendetidsfordeling i nærradio

1991/08: Fjernovervåking og informasjonstjenester i telenett

Fjernovervåking og informasjonstjenester i telenett

1991/03: 20 år med rettsinformatikk - 20 år i forvandlingens tegn

20 år med rettsinformatikk - 20 år i forvandlingens tegn

Institutt for rettsinformatikks jubileumsseminar

1990/11: Kabelnett i Oslo-området - rettslige aspekter

Kabelnett i Oslo-området - rettslige aspekter

1983/11: Teleksrett og merverdiavgift på programvare: To artikler

Jøgen Hafstad og Thomas Prebensen Steen

Thomas Prebensen Steen - Teleksrett

Jørgen Hafstad - Merverdiavgift på datamaskinprogrammer; Særlig om programmer beregnet på forbrukermarkedet

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]

Abonner på Medierett og Internet Governance