Tove Fjeldvig

Utgivelser:

1984/05: Tekstsøking - teori, metoder og systemer

Tekstsøking - teori, metoder og systemer

1984/09: Automatisk rotlemmatisering - et lingvistisk hjelpemiddel for tekstsøking

Automatisk rotlemmatisering - et lingvistisk hjelpemiddel for tekstsøking

1987/13: Effektivisering av tekstsøkesystemer

Effektivisering av tekstsøkesystemer

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]