Torgeir Kielland

Utgivelser:

2005/07: En analyse av rekkevidden av gjensidighetsvilkår i åpne programvarelisenser i norsk rett

En analyse av rekkevidden av gjensidighetsvilkår i åpne programvarelisenser i norsk rett

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]