Silje Johannessen

Utgivelser:

2002/09: Varemerkerettslige konflikter under .no

Varemerkerettslige konflikter under .no - I hvilken grad kan registrering og bruk av et domenenavn medføre inngrep i en varemerkerett? Hvordan løses konflikter under .no i dag, og hva kan være en mer hensiktsmessig tvisteløsningsmekanisme i fremtiden?

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]