Ranveig Tufte Fjerdrumsmoen

Utgivelser:

2009/05: Anvendelse av straffeloven § 343 hvor det handles mot et konvensjonsstridig ytringsforbud fastlagt ved midlertidig forføyning

Anvendelse av straffeloven § 343 hvor det handles mot et konvensjonsstridig ytringsforbud fastlagt ved midlertidig forføyning

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]