Ole Jacob Garder

Utgivelser:

2002/01: Koblingshandel og forholdet til fysisk og teknologisk integrasjon i relasjon til EØS-avtalens art. 54 (D)

Koblingshandel og forholdet til fysisk og teknologisk integrasjon i relasjon til EØS-avtalens art. 54 (D)

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]