Mona Naomi Lintvedt

Utgivelser:

2002/06: Overføring av personopplysninger til tredjeland

Overføring av personopplysninger til tredjeland - Kravet til tilstrekkelig beskyttelse etter EU-direktivet om personvern art. 25

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]