To masterarbeider innen rettsinformatikk

Linn Catrine Sjølund og Ingrid Ellingsen Gran

Linn Catrine Sjølund: Forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidssøkers personvern

Ingrid Ellingsen Gran: Yttergrensene for vederlagsretten ved offentlig fremføring av lydopptak

Denne CompLexen inneholder to masteroppgaver levert høsten 2012 og våren 2013 ved Det Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Linn Catrine Sjølunds oppgave ble levert høsten 2012 og omhandler forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidssøkers personvern i forbindelse med ansettelse og rekruttering av arbeidstakere. Hun arbeider som advokatfullmektig i Gram, Hambro & Garman Advokatfirma.

Ingrid Ellingsen Gran leverte sin oppgave våren 2013 og skriver om vederlagsplikten som oppstår ved offentlig fremføring av lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner, regulert i åndsverkloven av 12. mai 1961 § 45b første ledd. Hun avslutter sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo høsten 2013.

Vedlegg Størrelse
Complex_4_publisert.pdf 545.18 KB
Out of print:
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]