Per Marius Slagsvold

Utgivelser:

2006/06: Lover - fra kunngjøring til hyperstrukturer: to avhandlinger

Per Marius Slagsvold og Kirill Miazine

Per Marius Slagsvold - Kunngjøringens betydning for lovers rettskraft

Kirill Miazine - Rettskilder og hyperstrukturer: Om alternative grensesnitt til rettslige informasjonssystemer

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]