Maria Jongers

Utgivelser:

2006/05: Retten til eget bilde

Retten til eget bilde - En redegjørelse, vurdering og sammenligning av den avbildedes rettsvern etter åndsverkloven § 45c, straffeloven § 390 og personopplysningsloven

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]