Marek Sergot

Utgivelser:

1994/01: ΔEON '94 - Second international workshop on deontic logic in computer science

ΔEON '94 - Second international workshop on deontic logic in computer science

En rekke artikler

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: