Karl FR Jarbo

Utgivelser:

1990/11: Kabelnett i Oslo-området - rettslige aspekter

Kabelnett i Oslo-området - rettslige aspekter

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]