Karen Elise Haug Aronsen

Utgivelser:

2002/11: Personopplysningsloven § 7

Personopplysningsloven § 7 - En analyse av forholdet mellom personvern og ytringsfrihet slik det er uttrykt i personopplysningsloven § 7

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]