Jon Bing

Utgivelser:

1987/02: Publisering av rettsavgjørelser

Jon Bing og Jon Bonnevie Høyer

Publisering av rettsavgjørelser

1995/01: Rettslige konsekvenser av digitalisering : rettighetsadministrasjon og redaktøransvar i digitale nett

Rettslige konsekvenser av digitalisering : rettighetsadministrasjon og redaktøransvar i digitale nett

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]