Johs. Hansen

Utgivelser:

1981/01: Et edb-system for analyse av rettslige avgjørelser

Et edb-system for analyse av rettslige avgjørelser : matematisk grunnlag - og utforming av systemet

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]