Johan Krabbe-Knudsen

Utgivelser:

1998/01: Fotografiske verk og fotografiske bilder, åndsverkloven § 1 og § 43a

Fotografiske verk og fotografiske bilder, åndsverkloven § 1 og § 43a - Med særlig vekt på forskjellene i det materielle vernet, fotografibegrepets innhold og grensen mellom fotografiske verk og fotografiske bilder

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]