Ida Otterstad

Utgivelser:

2007/02: Zeblex H06: Tre avhandlinger om fildeling, IT-sikkerhet og e-postkontroll

Ida Otterstad , René Stub-Christiansen og Cecilie Wille Søvik

Ida Otterstad - Fildeling og privatkopiering

René Stub-Christiansen - NorCERT: rettslig grunnlag, organisering, ansvarsforhold og regler for metodebruk

Cecilie Wille Søvik - Kontroll av ansattes e-post

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]