Henning Jakhelln

Utgivelser:

1996/05: Noen sentrale rettsspørsmål ved nyere former for hjemmearbeid og arbeid utenfor arbeidsgivers øvrige virksomhet

Noen sentrale rettsspørsmål ved nyere former for hjemmearbeid og arbeid utenfor arbeidsgivers øvrige virksomhet

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]