Frederik Langeland

Utgivelser:

2008/06: Grunnloven § 100 (4) som hinder for bruk av midlertidige forføyninger mot ytringer

Grunnloven § 100 (4) som hinder for bruk av midlertidige forføyninger mot ytringer - med spesielt fokus på forestående, antatte opphavsrettskrenkelser

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]