Frank Iversen

Utgivelser:

1990/08: Nordisk rettsinformatikk

Nordisk rettsinformatikk - foredrag fra Oslo-konferansen 21. og 22. september 1989

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]