Finn Erik Vinje

Utgivelser:

1990/02: Språket i lover og annet regelverk

5 artikler

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]