Claude A. Lenth

Utgivelser:

2000/02: Adgangen til å benytte personopplysninger

Adgangen til å benytte personopplysninger - med vekt på det opprinnelige behandlingsformålet som begrensningsfaktor

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]