Arild Jansen

Utgivelser:

2012/01: Tre artikler om IT-styring i norsk forvaltning.

Arild Jansen og Ivar Berg-Jacobsen – Fra kontrollør til aktør: Behov for nye roller for fagdepartementene i styring av tverrgående IKT-prosjekter ?
Arild Jansen, Tommy Tranvik – IT governance in Norwegian public sector – business as usual ?
Arild Jansen – The functions of ICT in public sector and its impact on governancE

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]