Anne Golden

Utgivelser:

1984/09: Automatisk rotlemmatisering - et lingvistisk hjelpemiddel for tekstsøking

Automatisk rotlemmatisering - et lingvistisk hjelpemiddel for tekstsøking

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]