Anne Beth Lange

Utgivelser:

2000/01: Klassikervernet i norsk åndsrett

Klassikervernet i norsk åndsrett

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]