Andreas Galtung

Utgivelser:

1987/15: Skatterettslige ekspertsystem

Skatterettslige ekspertsystem - Et eksempel basert på skattelovens § 77

1989/06: Rettslige aspekter ved miljøinformasjonssystem

Rettslige aspekter ved miljøinformasjonssystem

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]