2013/03: Rettslige aspekter ved feltteknologi i arbeidslivet

Rettslige aspekter ved feltteknologi i arbeidslivet

Rapporten inneholder en bred gjennomgang av personvernrettslige spørsmål knyttet til teknologi som brukes for å holde kontakt med, styre og kontrollere arbeidstakere utenfor fast arbeidssted (feltteknologi).

Dag Wiese Schartum er professor ved Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo.

Vedlegg Størrelse
PDF icon 665.87 KB
Out of print:
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]