2012/02: To arbeider i prosjektet Road to media-aware user-Dependent self-aDaptive Networks (R2D2)

Darren Read Network Neutrality
Dag Wiese Schartum Rettslige aspekter ved analyse av bruksmønstre knyttet til digitale TV-sendinger

Vedlegg Størrelse
PDF icon 777.94 KB
Out of print:
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]