2011/04: Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970 - 2010

Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970 - 2010

Den første publikasjonen i SERIs bibliografi er fra 1971 og har tittelen Referat av Institutt for privatretts EDB-seminar høsten 1970. Med dette utspringet har forskningen gått i mange retninger.

Bibliografien viser at det er en stor faglig bredde, selv om SERI har vært et relativt lite miljø. Dels har etablerte fag som opphavsrett, pengekravsrett og forvaltningsrett vært gjenstand for rettsinformatiske analyser, og dels har det i løpet av disse årene vokst fram nye fagområder som personopplysningsrett og telekommunikasjonsrett. I tillegg har det blitt utviklet fagområder som rettsteknologi der rettslig informasjonssøking og automatisering av rettslige beslutninger har stått sentralt.

Mange personer har vært tilknyttet SERI gjennom årene, og med utgangspunkt i Skriftserien for Jus og EDB, Complex og årsmeldinger er det forsøkt å få en mest mulig fullstendig oversikt over personer som har vært tilknyttet senteret.

Anne Gunn B. Bekken er hovedbibliotekar ved Juridisk bibliotek, Universitetet i Oslo, hvor hun er leder for biblioteket ved Senter for rettsinformatikk.

Vedlegg Størrelse
PDF icon 506 KB
Out of print:
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: