2009/03: Vurdering av personvernnemndas praksis 2001 - 2008

Vurdering av personvernnemndas praksis 2001 - 2008

Der gives en vurdering af de afgørelser, som er truffet af Personvernnemnda i dettes to første perioder (2001-2008). Fokus er på de hensyn og afvejninger, som nævnet har tillagt betydning først og fremmest i relation til fortolkning og anvendelse af personopplysningsloven. Problemstillinger, der inddrages, omfatter bl.a. fjernsynsovervågning og i tilknytning hertil det generelle spørgsmål om hvorfor der er et personværn, betydningen af den registreredes samtykke, hvad skal der forstås ved elektronisk persondatabehandling, er biologisk materiale (blod) persondata, og hvorledes bør biometriske identifikationsmidler vurderes. Samlet fremhæves vigtige træk af udviklingen af norsk personværn.

Peter Blume, dr.jur., er professor i retsinformatik ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Vedlegg Størrelse
PDF icon 3.31 MB
Out of print:
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]