2007/05: Gjennomgang av arkivretten

Martin Rødland

Gjennomgang av arkivretten

I denne utgaven av Complex presenteres en studentavhandling skrevet ved SERI, innlevert høsten 2006.

Martin Rødland skriver om rettstilstanden på arkivrettens område. Dette er et tema som er lite omtalt i dagens litteratur, men som påvirker de fleste offentlige organers hverdag.

Avhandlingen gjennomgår et arkivs ”livssyklus”, sett fra et perspektiv vi kan kjenne oss igjen i. Først blir arkivet født, så blir det eldre, det flytter hjemmefra, og til slutt opphører det å eksistere, selv om dette tilhører sjeldenhetene. I tillegg er det gjort en gjennomgang av arkivrettens historie i Norge. Arkivloven har nær sammenheng med både offentlighetsloven og forvaltningsloven, og en stor del av avhandlingen er skrevet med tanke på å avklare dette forholdet. Forfatteren har sett den nye offentlighetsloven som en mulighet til å utvide arkivlovens nedslagsfelt utover det som er tradisjonell arkivrettslig tankegang.

Om en slik utvidelse faktisk vil finne sted gjenstår å se.

Out of print:
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]