2005/06: DRM og demokrati

DRM og demokrati - argumentasjoner, rettferdiggjøringer og strategier bak endringen av åndsverksloven 2003-2005

Vedlegg Størrelse
PDF icon Complex 2005-06.pdf 670.37 KB
Out of print:
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]