2005/03: Rettigheter til geografisk informasjon

Steinar Taubøll

Rettigheter til geografisk informasjon - Opphavsrett, databasevern og avtalepraksis

Out of print:
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]