2005/02: Personvern og ytringsfrihet

Personvern og ytringsfrihet - Fotografering av siktede i straffesaker - et vern for ytringsfriheten?

Out of print:
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]