2003/09: Rettslig klassifisering av digitale produkter og nettsteder

Rettslig klassifisering av digitale produkter og nettsteder - eksemplifisert ved Luganokonvensjonens bestemmelser om forbrukerkjøp

Out of print:
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]