2003/01: IT i domstolene

IT i domstolene - En analyse av norske domstolers teknologianvendelse fra 1970 til 2001

Vedlegg Størrelse
PDF icon 1.53 MB
Out of print:
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]