2002/08: Platekontrakten

Øyvind

Platekontrakten - Eksklusive overdragelser av utøverens rettigheter til eksemplarfremstilling og spredning

Out of print:
Ja

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]