2002/05: Administrasjon av radiofrekvensspekteret

Øyvind Haugen

Administrasjon av radiofrekvensspekteret - Rettslige problemstillinger knyttet til telemyndighetens forvaltning av frekvensressursene

Out of print:
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: