2001/03: Internasjonal jurisdiksjon ved elektronisk handel

Joakim S. T. Øren

Internasjonal jurisdiksjon ved elektronisk handel - med Luganokonvensjonen art 5 (5) og elektroniske agenter som eksempel

Out of print:
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]