1999/03: Internett og jurisdiksjon

Andreas Frølich Fuglesang og Georg Philip Krog

Internett og jurisdiksjon - jurisdiksjon etter Luganokonvensjonen artikkel 5 nr. 3 ved ulovlig eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for almenheten gjennom internett

Vedlegg Størrelse
PDF icon 2.78 MB
Out of print:
Ja

Senter for rettsinformatikk . Tlf: 22850101. Epost: [email protected]